Plzeňský varhanní festival

Program Adventních koncertů 2023

Každou adventní neděli ( 3. 12. / 10. 12. / 17. 12.) v 6:45 bude ranní mše svatá se zpěvem rorátů v podání Plzeňského literátského bratrsva. Na odpoledne jsou připraveny varhanní improvizace nazvané Adventní půlhodinky.

V letošním roce bude adventní program ochuzen o jednu neděli, protože čtvrtá adventní neděle vychází na Štědrý den,

Chronologický přehled celého adventního programu je uveden níže.

3.12.2023, 6:45, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Roráty v podání Plzeňského literátského bratrstva

3.12.2023, 15:00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

První adventní půlhodinka
Varhanní improvizace - Petr Kolař

4.12.2023, 19:00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Koncertní provedení rorátů
soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila

10.12.2023, 6:45, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Roráty v podání Plzeňského literátského bratrstva

10.12.2023, 15:00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Druhá adventní půlhodinka
Varhanní improvizace - Bohumír Kratochvíl
Duchovní slovo biskupa plzeňské diecéze Tomáše Holuba

17.12.2023, 6:45, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Roráty v podání Plzeňského literátského bratrstva

17.12.2023, 15:00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Třetí adventní půlhodinka
Varhanní improvizace - Václav Uhlíř

24.12.2023, 24:00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Půlnoční bohoslužba s biskupem mons. Tomášem Holubem

25.12.2023, 10:00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Mše na Hod Boží s biskupem mons. Tomášem Holubem

25.12.2023, 16:00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Slavnostní hudební nešpory
předsedá: biskup mons. Tomáš Holub
účinkuje: Katedrální schola pod vedením Petra Kryla
varhanní doprovod: Aleš Nosek

26.12.2023, 16:00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Slavnostní vánoční koncert - Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
účinkuje: soubor Armonia Rokycany